Monthly Archives: Czerwiec 2018

Program „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” służb weterynaryjnych

Category : Nowości , Wiadomości

Informacje dotyczące realizacji projektu

Próbki do badań są pozyskiwane w ramach realizacji Programu Wieloletniego: „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” – IV etap, koordynowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy: „Opracowanie wytycznych poprawiających warunki i bezpieczeństwo pracy służb weterynaryjnych w aspekcie narażenia na choroby odzwierzęce (w tym odkleszczowe) i pasożytnicze”.

Celem projektu realizowanego przez Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie jest opracowanie wytycznych do poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy oraz programu profilaktycznego dotyczącego zmniejszenia narażenia pracowników służb weterynaryjnych na wybrane patogeny odzwierzęce: Toxoplasma gondii, Coxiella burnetii, Leptospira spp., Echinococcus spp., Cryptosporidium spp., Giardia duodenalis.

Celem drugiego etapu projektu jest ocena potencjalnych źródeł infekcji występujących w środowisku pracy służb weterynaryjnych na podstawie wyników badań próbek biologicznych: surowic i kału kotów w kierunku Toxoplasma gondii, próbek kału psów w kierunku Echinococcus granulosus, Cryptosporidium spp. i Giardia spp., kału bydła w kierunku Cryptosporidium spp. i Giardia spp., surowic świń w kierunku Leptospira spp., surowic bydła  w kierunku Leptospira spp. i Coxiella burnetii, wód płodowych/fragmentów łożysk pozyskanych od krów w przypadkach poronień w kierunku T. gondii i C. burnetii oraz prób powietrza z obór, chlewni i gabinetów weterynaryjnych w kierunku Leptospira spp. oraz C. burnetii.